Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Tổng quan chương trình ngành Kinh tế - Quản lý

Thông tin chung về chương trình

Chương trình học gồm ba (03) năm học và sẽ do giảng viên Việt Nam và giảng viên ĐH Picardie Jules Verne cùng tham gia giảng dạy tại cơ sở của trường ĐHNN. Giảng viên Việt Nam có trình độ chuyên môn theo yêu cầu và quy định của UPJV. Sinh viên có thời gian thực tập hơn 1 tháng vào cuối năm thứ 3 của khoá học, có thể tại các doanh nghiệp trong nước do nhà trường và sinh viên liên hệ. (Chi tiết xem Khung chương trình đào tạo)

Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này (cần phải tích lũy đủ 180 tín chỉ) đạt chuẩn đầu ra: về kiến thức chuyên môn vững vàng, đa dạng và cập nhật nhất về kinh tế và quản lý; về kỹ năng: được trang bị kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề kinh tế-quản lý ứng dụng vào công việc thực tiễn hiệu quả; về năng lực: có thể làm việc tại cơ quan quản lý kinh tế nhà nước hoặc tổ chức kinh tế quốc tế…; về thái độ: tích cực, có đạo đức nghề nghiệp.

Với chương trình và phương thức đào tạo tiên tiến, chú trọng tới hiệu quả và năng lực làm việc độc lập của người học, sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với những sinh viên khác. Ngoài ra, do chương trình được giảng dạy bằng tiếng Pháp, năng lực tiếng Pháp của sinh viên cũng được vận dụng và phát triển ở mức tối đa – đây là một lợi thế cực lớn so với các sinh viên khác học chương trình đào tạo chính quy trong nước. Sau khi kết thúc khoá học, sinh viên hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Pháp thành thạo trong công việc quản lý kinh tế của mình. Những sinh viên này sẽ đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội Việt Nam đang phát triển ngày nay. Đây sẽ là đội ngũ nhân lực vừa có năng lực chuyên môn tốt vừa có năng lực tiếng Pháp đủ để làm việc trong môi trường công ty quốc tế, đa quốc gia đang xuất hiện ngày một nhiều ở Việt Nam cũng như đưa các công ty của Việt Nam ra thế giới. 

Kế hoạch khóa học

KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN

Số TC

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU

Số TC

Kinh tế công nghiệp cơ bản

2

Cơ cấu kinh tế

2,5

Kinh tế quốc tế cơ bản

2

Đàm phán và giao tiếp

2

Kinh tế tài chính tiền tệ cơ bản

2

Hoạt động ngân hàng và tài chính

3

Kinh tế vĩ mô

4

Kế toán đại cương

3

Lịch sử kinh tế

6

Kế toán quốc gia

3

Lý thuyết kinh tế

3

Kiểm soát quản lý

2

Lý thuyết tổ chức

3

Kinh tế lượng

4

Marketing

2

Kinh tế phát triển

2

Phân tích kinh tế

11

Kinh tế tiền tệ và hệ thống tài chính châu Âu

3

Phân tích tài chính

3

Kinh tế vi mô

5

Quản trị doanh nghiệp

11

Kỹ năng mềm

2

Quản trị nguồn nhân lực

2

Luật và thuế doanh nghiệp

3

Tài chính tiền tệ

5

Quản lý kế toán

3

KHỐI KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

Số TC

Quản lý quỹ

2

Tiếng Anh

10

Quyết định tài chính bền vững

2

Tiếng Anh kinh tế

2

Tăng trưởng và phân phối

4

KHỐI KIÊN THỨC MỞ VÀ VĂN HÓA

Số TC

Toán

12

Đời sống chính trị Pháp

3

Thị trường tài chính cơ bản

2,5

Hướng nghiệp

3

Thống kê

9

Kinh tế hiện đại cơ bản

2

Thực hành tài chính quốc tế

3

Kinh tế xã hội học

2

 

 

Kỹ năng làm việc theo nhóm

2

 

 

Luật học đại cương

2

 

 

Tin học

10

 

 

Thể chế Liên minh châu Âu

2

 

 

Thể chế tài chính công

2

 

 

Báo cáo thực tập

6

 

 

Luận văn

6

 

 

 

 

Bình luận
Video Giới Thiệu
Fanpage Facebook