Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Tổng quan chương trình ngành Kinh tế - Tài chính

Tổng quan

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh tế - Tài chính đào tạo tập trung tại chỗ 04 năm ở Trường Đại học Ngoại ngữ hoặc du học bán phần (sinh viên có thể đăng ký học tại SNHU khi đã đạt trình độ Tiếng Anh theo quy định tương đương IELTS 6.0). Chương trình gồm 40 môn học với tổng số tín chỉ là 120. Trong đó, phía ĐHNN đảm nhiệm giảng dạy 20 môn học, phía SNHU đảm nhiệm giảng dạy 20 môn học.

Nâng cao chất lượng đào tạo

Với hình thức hợp tác theo mô hình: hai năm học đầu tiên hoàn toàn do giảng viên trong nước đảm nhiệm và hai năm học do giảng viên của trường đối tác giảng dạy tại cơ sở của trường Đại học Ngoại ngữ, chương trình đào tạo này đạt được mục đích quốc tế hoá chương trình đào tạo trong nước, nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy hiện có của nhà trường. Theo thoả thuận hợp tác giữa hai trường, trường Southern New Hampshire sẽ chuyển giao toàn bộ chương trình và hướng dẫn giảng dạy cho phía trường Đại học Ngoại ngữ để đảm bảo rằng chương trình học giống với chương trình đang được giảng dạy ở Southern New Hampshire. Việc vận dụng chương trình được chuyển giao một cách linh hoạt sẽ giúp nhà trường hoàn thiện và nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo hiện nay, cụ thể là ngành 721 hiện nay của nhà trường. 

Cơ hội cho người học

Về phía người học, chương trình đào tạo này nhằm đem lại cho người học cơ hội được học theo chương trình và phương pháp giảng dạy tiên tiến, đảm bảo phát huy tốt năng lực. Với việc học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, người học sẽ được phát huy tối đa năng lực tiếng Anh. Đồng thời, việc tiếp cận hệ thống học liệu đa dạng và cập nhật qua thư viện trực tuyến của đại học Southern New Hampshire, người học có thể tìm hiểu về các loại hình kinh tế, thể chế tài chính, kế toán, ngân hàng, v.v một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, với phương pháp giảng dạy phát huy tối đa tính chủ động và năng lực làm việc độc lập của người học, học trực tiếp với giáo viên kết hợp với các buổi trao đổi trực tuyến với GV, người học đảm bảo phát huy tốt các kỹ năng làm việc cần thiết sau khi tốt nghiệp.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sản phẩm đầu ra của chương trình là những sinh viên có trình độ chuyên môn vững, kiến thức đa dạng và cập nhật nhất, có kỹ năng và năng lực làm việc hiệu quả. Với chương trình và phương thức đào tạo tiên tiến, chú trọng tới hiệu quả và năng lực làm việc độc lập của người học, sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với những sinh viên khác. Ngoài ra, do chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, năng lực tiếng Anh của sinh viên cũng được vận dụng và phát triển ở mức tối đa – đây là một lợi thế rất lớn so với các sinh viên khác học chương trình đào tạo chính quy trong nước. Sinh viên đạt điều kiện trình độ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu có nghĩa là khi ra trường hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc của mình. Đây sẽ là đội ngũ nhân lực vừa có năng lực chuyên môn tốt vừa có năng lực tiếng Anh đủ để làm việc trong môi trường công ty quốc tế, đa quốc gia đang xuất hiện ngày một nhiều ở Việt Nam cũng như đưa các công ty của Việt Nam ra thế giới,  đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp phát triển kinh tế -  xã hội Việt Nam ngày nay.

 

Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình học gồm 40 môn với trên 120 tín chỉ, được chia đều trong 04 (bốn) năm học. Giai đoạn một, hai năm đầu tiên, sẽ do trường ĐHNN – ĐHQG HN đảm nhận theo đúng hướng dẫn học thuật và khung chương trình của trường SNHU. Giai đoạn hai, hai năm sau, do trường SNHU trực tiếp giảng dạy tại cơ sở của trường ĐHNN, với sự tham gia của giáo viên do Trường ĐH Ngoại ngữ đề cử theo yêu cầu.

Sinh viên có thời gian thực tập hơn 1 tháng vào cuối năm thứ 3 của khoá học, có thể tại các doanh nghiệp trong nước do nhà trường và sinh viên liên hệ hoặc có thể tham gia khoá thực tập mùa hè tại Hoa Kỳ do phía trường Southern New Hampshire phụ trách việc bố trí cơ sở thực tập.

 

Năm thứ nhất

Học kì I

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Học kì II

Toán ứng dụng

CNTT

Kinh tế vi mô

Kế toán tài chính

Tiếng Anh

Học kì III

Thống kê kinh tế

Ứng dụng CNTT trong kinh doanh

Kinh tế vĩ mô

Thị trường & định chế tài chính

Tiếng Anh

Năm thứ hai

Học kì I

Nghệ thuật nói trước công chúng

Đạo đức kinh doanh

Nguyên lý Marketing

Kế toán quản trị

Tiếng Anh

Học kì II

Luật kinh doanh

Kinh tế quốc tế

Tiền tệ & ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp I

Tiếng Anh

Học kì III

Văn minh phương Tây

Xã hội học

Nguyên lý đầu tư

Tài chính doanh nghiệp II

Tiếng Anh

Năm thứ ba

Học kì I

Viết luận đại học I

Toán ứng dụng kinh doanh

Quan hệ con người trong quản lý

Nguyên lý kinh doanh quốc tế

Kinh tế quản lý

Học kì II

Viết luận đại học II

Cảm thụ âm nhạc

Khoa học môi trường

Cơ sở văn hóa thế giới

Kinh tế vĩ mô trung cấp

Năm thứ tư

Học kì I

Tâm lý học cơ bản

Văn hóa & chính trị trong kinh doanh

Quản trị nguồn nhân lực

Tài chính doanh nghiệp đa quốc gia

Bảo hiểm & quản lý rủi ro

Học kì II

Khoa học xã hội / hành vi

Marketing dịch vụ

Quản trị chiến lược

Các vấn đề tài chính đương đại

Phân tích đầu tư

 

Xem thêm:

Tổng thống Obama khuyến khích hệ thống giáo dục của SNHU

 

Bình luận
Video Giới Thiệu
Fanpage Facebook