Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ M&MPRO HMTMKL4101

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 137  |  Ngày đăng : 28/07/2016
Liên hệ

Dãy đo : -40˚C-200˚C/-40˚F-392˚F

Độ chính xác:  ±1˚C(0-100˚C)/±1.8˚F (-32-212˚F) 

                         ±2˚C/±3.6˚F (khác)

ĐỐI TÁC
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/47/146975686533.gif
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975755218.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575658.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575781.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975759287.png
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975760490.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975762331.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576367.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576521.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/01/146975766551.jpg