MÁY ĐO OXY HÒA TAN CẦM TAY ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ MW600...

Theo dõi  |  So sánh  |  Lượt xem : 129  |  Ngày đăng : 28/07/2016
Liên hệ

Model MW600

Khoảng đo oxy hòa tan: 0.0 đến 19.9 mg/l (ppm)

Độ chính xác: ±1.5% toàn khoảng đo

ĐỐI TÁC
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/47/146975686533.gif
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975755218.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575658.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/14697575781.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/01/59/146975759287.png
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975760490.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/146975762331.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576367.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/00/14697576521.jpg
  • upload/web/51/516551/slide/2016/07/29/02/01/146975766551.jpg